Skip to main content

“KAMI MENGAKUI PEMBELAJARAN ANDA DARI PENGALAMAN”

UTHM secara rasmi telah dilantik oleh MQA (Malaysian Qualifications Agency) sebagai salah satu Pusat Penilaian APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) 

APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) ialah satu proses sistematik yang melibatkan PENGENALAN, DOKUMENTASI, dan PENILAIAN pengalaman terdahulu yang berkaitan dengan sesuatu program pengajian.

APEL ialah proses sistematik yang melibatkan pengenalpastian, dokumentasi dan penilaian pembelajaran pengalaman terdahulu, iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap, untuk menentukan sejauh mana seseorang individu itu telah mencapai hasil pembelajaran yang diingini, untuk akses kepada program pengajian dan/atau pemberian kredit.

Hubungi Kami

Pusat Pembelajaran Berterusan dan APEL
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja, Batu Pahat Johor

Tel      : 07-4537914
WA     : 07-4537914
Emel   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laman web: apel.uthm.edu.my

Peta lokasi pejabat