APEL.A

 • APEL.A diwujudkan bagi menyediakan laluan kemasukan alternatif kepada mereka yang memiliki pendidikan formal yang kurang mencukupi untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.
 • APEL menggalakkan seseorang individu meningkatkan pengetahuan secara berterusan yang membawa kepada penganugerahan sijil kelayakan formal.
 • APEL memberi peluang yang lebih cerah dalam perkembangan kerjaya individu tersebut

MUAT TURUN BUKU PANDUAN APEL

Penilaian APEL Sijil (APEL T-3), Diploma (APEL T-4) dan Ijazah Sarjana Muda (APEL T-6)

Ujian Aptitud (APEL T-3) dan (APEL T-4) Portfolio
 • 40 soalan objektif (10 soalan setiap komponen Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Pengetahuan Am)
 • Lulus minimum 50% daripada 40 soalan (20 soalan)
 • Tahap Kesukaran Ujian - Peringkat UPSR/PT3
Ujian Aptitud (APEL T-6) Portfolio
 • 40 soalan objektif (10 soalan setiap komponen Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Pengetahuan Am)
 • Lulus minimum 50% daripada 40 soalan (20 soalan)
 • Tahap Kesukaran Ujian - Peringkat SPM dan setara

Penilaian APEL Ijazah Sarjana (APEL T-7)

Ujian Aptitud
 • 75 soalan objektif dan 5 soalan struktur (sila rujuk “APEL Handbook for Learners: Admission to Master Level” untuk pecahan soalan bagi setiap komponen Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Pengetahuan Am)
 • Lulus minimum 50% daripada keseluruhan soalan
 • Tahap Kesukaran Ujian - Ijazah Sarjana Muda
Portfolio Penghantaran portfolio sebanyak DUA (2) salinan yang telah dijilid kemas (contoh: comb binding). Setiap salinan dokumen yang disertakan perlu disahkan.

Muat Turun Borang Portfolio

Bagi membantu pemohon menyediakan portfolio, disertakan beberapa contoh kandungan portfolio yang telah dikemukakan untuk penilaian APEL bagi Tahap 7.

Disclaimer:

Memandangkan kandungan portfolio adalah bersifat SULIT dan merupakan salah satu kriteria yang akan dinilai bagi menentukan kesesuaian dan kesediaan calon untuk melanjutkan pengajian, kandungan terperinci bagi contoh portfolio ini tidak sesuai dipaparkan sepenuhnya.

Sila klik contoh berikut:
Temu Duga
 • Sesi temu duga adalah untuk penilaian APEL (A) T-7 sahaja
 • Berlangsung dalam tempoh 30 minit (bergantung kepada keadaan dan keperluan semasa sesi temu duga berlangsung)
 • Berkisar kepada pengalaman bekerja dan bidang pengajian yang akan diikuti di institusi pengajian tinggi

Semakan Kelayakan Akademik terdahulu:

 • https://www2.mqa.gov.my/esisraf/kelayakan.cfm
 • https://www2.mqa.gov.my/mqr
 • APEL (Accreditation of Prior Experiental Experiental Learning)

  "Pembelajaran terdahulu bermaksud ilmu pengetahuan, kemahiran atau sikap yang diperoleh sebelumnya dan mencakupi pengalaman terdahulu".

  (Akta Agensi Kelayakan Malaysia, 2007 - Akta 679).

  Peluang

  APEL.A memberi peluang kepada mereka yang mempunyai pengalaman kerja tetapi kurang kelayakan atau tiada kelayakan akademik untuk menyambung pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.

  (Sumber:  Agensi Kelayakan Malaysia).

  Tahap Kemasukan

  Secara umumnya, penilaian APEL.A melibatkan penilaian terhadap ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu menerusi pendidikan formal mahupun menerusi pengalamannya terdahulu. Sehingga kini penilaian APEL.A telah dibuka untuk EMPAT tahap kemasukan iaitu program Sijil (APEL T-3), Diploma (APEL T-4), Sarjana Muda (T-6) dan Sarjana (APEL T-7).

  (Sumber:  Agensi Kelayakan Malaysia).

  Siapa Layak Mohon APEL.A?

  1. Warganegara MALAYSIA

  2. Syarat umur minimum

  • Sijil - 19 tahun
  • Diploma - 20 tahun
  • Sarjana Muda - 21 tahun
  • Sarjana - 30 tahun

  3. Kelayakan formal: Hanya penilaian untuk ke program Sarjana perlu ada kelulusan STPM/DIPLOMA/SETARA

  (Sumber:  Agensi Kelayakan Malaysia).

  Kaedah Penilaian APEL.A

  1. Ujian Aptitude

  Aspek diuji: 

   • Bahasa Malaysia
   • Bahasa Inggeris
   • Matematik
   • Pengetahuan Am/Pemikiran kritis

  2. Portfolio

   • Kompilasi pengalaman
   • Format ditetapkan

  3. Temuduga (Calon sarjana (APEL T-7) sahaja)

   • 45 minit 
   • 2 orang panel temuduga

  (Sumber:  Agensi Kelayakan Malaysia).

  APEL.A kemasukan ke IPT mulai 2011

  Bagi membolehkan individu sambung belajar di IPT

  Muat turun Brosur