Ringkasan Pengenalan

Bermula 2011, KPTM telah membenarkan kemasukan melalui APEL sebagai salah satu syarat kelayakan kemasukan ke semua institusi pengajian tinggi. MQA merupakan satu badan yang mengawal standard dan kualiti pelaksanaan APEL. Penubuhan Pusat Penilaian APEL di UTHM adalah amat bersesuaian memandangkan staf akademik di universiti ini mempunyai pengalaman dan kepakaran  (kelayakan sebagai penilai) serta  menyokong agenda pendidikan sepanjang hayat di Malaysia

Visi

Menjadi penerajui bagi memastikan kualiti pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu memenuhi kelayakan program akademik dan badan profesional.

Misi

Menjadikan sebuah Pusat Penilaian APEL yang diiktiraf dan selari dengan pembangunan modal insan serta menyokong agenda pembelajaran sepanjang hayat di peringkat negara.

Carta Organisasi

Fungsi

  1. One stop center bagi permohonan dan penilaian APEL
  2. Memberi maklum balas dan bimbingan berkenaan proses permohonan, pensijilan dan kemasukan berdasarkan APEL
  3. Membimbing calon dalam proses permohonan penilaian APEL
  4. Mengurus proses penerimaan permohonan dan pemberian maklum balas mengenai tarikh penilaian
  5. Melantik Penilai Portfolio dan Panel Temu Temuduga

Objektif

  1. Menyokong hasrat negara untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat sebagai salah satu komponen dalam pembangunan sumber manusia di Malaysia.
  2. Memastikan proses penilaian APEL berdasarkan garis panduan, piawaian dan prosedur yang ditetapkan.
  3. Menjadikan UTHM sebuah pusat penilaian APEL yang diiktiraf.

Pengarah

Prof. Madya Ts. Dr. Saifullizam bin Puteh

Ketua Jabatan (Verifikasi & Akreditasi)

Dr. Noor Zuraidin Mohd Safar

Ketua Jabatan (Sistem Maklumat & Pemasaran)

En. Muhamad Hanif Bin Jofri

Timbalan Pendaftar

Encik Haizal Bin Ahmad @ Mohamad

Unit Permohonan & Pensijilan
Unit Kemasukan & Kaunseling

Puan Siti Hajar Bte Md Hair (Khir)