Sekarang & Akan Datang

Perkhidmatan kami

01

APEL.A
untuk kemasukan ke IPTA/S

Penilaian APEL.A melibatkan penilaian terhadap ilmu yang diperoleh oleh seseorang itu menerusi pendidikan formal mahupun menerusi pengalamannya terdahulu.

02

APEL.C
untuk penganugerahan kredit

Proses penilaian pembelajaran (tidak formal dan bukan formal) seseorang individu berdasarkan pengalaman terkumpul (pengetahuan dan kemahiran) untuk mendapatkan pindah kredit bagi kursus dalam program yang sedang diikuti

03

MICROCREDENTIALS
untuk pemindahan kredit

Microcredential adalah pensijilan pembelajaran kursus yang lebih kecil atau modul atau unit yang direka untuk memberi pelajar pengetahuan, kemahiran, nilai dan kecekapan dalam bidang pengajian