Proses dan Yuran Permohonan

Proses Penilaian dan Peratusan Penilaian

Yuran Permohonan APEL(A)

Bil.      Tahap                         Jumlah(RM)
1. Sarjana muda 250.00
2. Sarjana 370.00