Galeri 2020

Perbincangan bersama Pusat Pengajian Siswazah, FKEE dan CEC bagi kemasukan pelajar laluan APEL ke Program Sarjana Kejuruteraan Elektrik di UTHM pada Semester 2 Sesi 2019/2020 I 27-01-2020 (9.00 am - 12.30 pm), Bilik Seminar Pusat Bahasa, UTHM.


    Syarahan berkaitan APEL kepada staf pengurusan dan akademik UNITEN, Muadzam Shah, Pahang. 

    Terima kasih YBhg Prof. Dato'  Dr Salina bte Daud (Timbalan Naib Canselor UNITEN), PM. Dr. Hj Amanuddin bin Shamsuddin (DEKAN), Tn. Wan Mohammad Taufik bin Wan Abdullah (Timbalan Dekan), PM Dr. Hj. Othman bin Chin dan semua yang hadir I 21-01-2020 (8.30 am - 4.30 pm), UNITEN Kampus Sultan Haji Ahmad Shah (KSHAS), Bandar Muadzam Pahang. 


      Perbincangan bersama wakil Pengurusan GIATMARA bagi program pengajian tenaga pengajar ke peringkat Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV,UTHM I 02-01-2020 (9.00 am - 12.30 pm), Bilik Seminar Pusat Bahasa, UTHM.