Galeri 2020

Perbincangan dan Taklimat APEL bagi membantu menjayakan Program Pensiswazahan Tenaga Pengajar  dan peluang sambung belajar melalui APEL kepada pihak Staf Pengurusan, Ketua Program dan Pengajar Institut Kemahiran Baitumal (IKB), Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. 

Terima kasih kepada En. Affandey bin Yaakup (Pengetua IKB) dan Pn. Nor Azizah bte Abdullah Timbalan Pengetua IKB) serta semua yang hadir | 12-03-2020 (10.00am - 1.00pm).

  Perbincangan berkaitan kemasukan pelajar melalui APEL(A) ke program akademik dan pembangunan program Sarjana Muda Teknologi Perkapalan di Netherland Maritime Institute of Technology (NMIT),  bersama Mr. Syed Waqar Hassan Zaidi (Vice President Services & Register, NMIT), Tuan. Haji Tomingan bin Kamaron (Senior Consultant, NMIT) dan bersama Ketua- ketua program akademik I 09-03-2020


   Mesyuarat Penyelaras APEL MQA bersama Pusat Penilaian APEL di Dewan Angsana, Universiti Utara Malaysia. Pusat APEL UTHM diwakili oleh Encik Haizal Bin Ahmad @Mohamad I 03-03-2020 


    Lawatan dan perbincangan di SAITO University College (SUC) bersama pihak CEC UTHM, Naib Canselor SUC Prof. Dr. Sulong Ahmad bin Kamaruddin berkaitan peluang melanjutkan pengajian melalui APEL kepada staff dan peserta kursus I 06-02-2020


     Lawatan dan perbincangan di Mega Jati Academy bersama Pengarah, Encik Mohd Hilmi bin Abd Mokhti dan Pengarah (Railway Engineering) Ir. Abd Rani bin Ahmad berkaitan peluang melanjutkan pengajian melalui APEL kepada staf dan peserta kursus I 06-02-2020


      Perbincangan bersama Pusat Pengajian Siswazah, FKEE dan CEC bagi kemasukan pelajar laluan APEL ke Program Sarjana Kejuruteraan Elektrik di UTHM pada Semester 2 Sesi 2019/2020 I 27-01-2020 (9.00 am - 12.30 pm), Bilik Seminar Pusat Bahasa, UTHM.


       Syarahan berkaitan APEL kepada staf pengurusan dan akademik UNITEN, Muadzam Shah, Pahang. 

       Terima kasih YBhg Prof. Dato'  Dr Salina bte Daud (Timbalan Naib Canselor UNITEN), PM. Dr. Hj Amanuddin bin Shamsuddin (DEKAN), Tn. Wan Mohammad Taufik bin Wan Abdullah (Timbalan Dekan), PM Dr. Hj. Othman bin Chin dan semua yang hadir I 21-01-2020 (8.30 am - 4.30 pm), UNITEN Kampus Sultan Haji Ahmad Shah (KSHAS), Bandar Muadzam Pahang. 


        Perbincangan bersama wakil Pengurusan GIATMARA bagi program pengajian tenaga pengajar ke peringkat Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV,UTHM I 02-01-2020 (9.00 am - 12.30 pm), Bilik Seminar Pusat Bahasa, UTHM.